@2017 Lakiasiaintoimisto Lexlan Oy

 • Facebook Social Icon
 • Vkontakte Social Icon

Oikeudelliset palvelut

Yksityisille 

Yksityishenkilöitä olemme palvelleet etenkin työoikeudellisissa riitatilanteissa, rikosoikeudenkäynneissä, asianomistajien korvausvaatimusten ajamisessa oikeudenkäynneissä, yleisjuridiikassa ja erilaisten riitojen ratkaisussa.

 

Palveluitamme yksityishenkilöille:

 • Asunto- ja kiinteistöasiat

  • Kaupat

  • Rakennusvirheet

 • Kauppakirjat ja sopimukset

 • Vahingonkorvausasiat

 • Perhe- ja perintöoikeus

 • Oikeudenkäynnit

 • Yksityishenkilön velkajärjestelyt

Yrittäjille

Tarjoamme kustannustehokkaita ja laadukkaita oikeudellisia palveluja erityisesti PK-yritysten päivittäiseen liiketoimintaan. Osaamisemme kattaa laajasti yritysten päivittäin tarvitseman juridiikan.

 

Palveluitamme yrityksille:

 • Yhtiöoikeus

  • Yhtiöiden perustamiset

  • Osakassopimukset

  • Yhtiökokoukset

  • Osakepääoman muutokset

  • Optiot ja vaihtovelkakirjalainat

  • Kaupparekisteriasiat

 • Yritysjärjestelyt

 • Sopimukset ja kaupankäynti koti- ja ulkomailla

 • Työsuhdeasiat ja yt-neuvottelut

 • Oikeudenkäynnit