Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken. Avio-oikeus syntyy puolisoille kun he solmivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen. Avio-oikeus on henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen.

Avioehtosopimus

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.

Miten avioehtosopimus tulee laatia?

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisesti. Se on allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi. Tämän jälkeen avioehtosopimus on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi. Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity.

Mistä pitää sopia?

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain. Avioehtosopimuksella voidaan määrätä omaisuudesta, joka aviopuolisolla on avioehtosopimusta tehtäessä sekä omaisuudesta, jonka aviopuoliso saa myöhemmin avioehtosopimuksen voimassaoloaikana. Avioehtosopimuksella voidaan sulkea myös perintönä tai testamentilla saatu tai saatava omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle.

Koska lähes puolet avioliitoista päätyy avioeroon, tulisi jokaisen jo ennen avioliittoa harkita avioehdon laatimista. Avioliiton aikana saattaa olla vaikeaa sopia avioehdosta, mikäli puolisoiden välit ovat jo tulehtuneet.

Mikäli päätät laatia avioehtosopimuksen, muista myös huolehtia puolisosi taloudellisesta turvallisuudesta. Usein avioehtosopimuksen yhteydessä laaditaankin testamentti, jolla puolison taloudellista turvallisuutta voidaan parantaa kuoleman varalta.

Avioehtosopimus saattaa olla varsin monimutkainen sopimus. Avioehtosopimuksen voi laatia myös itse, mutta on suositeltavaa aina kääntyä asiantuntijan puoleen.