Valtakirja

Valtakirjalla yksityishenkilö tai oikeushenkilö valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan. Esimerkiksi kaupankäynnissä voidaan valtuuttaa toinen myymään tai ostamaan jotain. Äänestyksessä äänioikeus voidaan antaa toiselle. Usein asiakirjassa yksilöidään annettu toimeksianto ja asiamiehen toimivallan laajuus, esimerkiksi kauppahinta.

Valtakirjatyyppejä on useita:

  • yksilöidyllä valtakirjalla henkilö voi valtuuttaa jonkun tekemään yksilöidyn oikeustoimen puolestaan. Valtakirjassa tulee määritellä oikeustoimi ja kertoa valtuutetun henkilön nimi
  • avoin valtakirja ei määritä sitä tehtävää, jota valtuutus koskee. Avoimessa valtakirjassa valtuutuksen laatu ja laajuus jää päämiehen ja valtuutetun välisen sopimuksen varaiseksi. Avoimella asianajovaltakirjalla ei voi nostaa rahaa.
  • yleisvaltakirjan myötä valtuutetulla on laaja kelpoisuus toimia valtuuttajan puolesta. Yleensä yleisvaltakirjassa luetellaan esimerkinomaisesti oikeustoimia, joihin valtuutettu voi ryhtyä, ja annetaan oikeus tehdä muita samankaltaisia toimia.
Valtakirja on yleensä vapaamuotoinen asiakirja. Joissakin tapauksissa (esimerkiksi kiinteän omaisuuden kaupassa) on kuitenkin noudatettavaa laissa säädettyä määrämuotoa.

Lexlan tarjoaa:

  • kaikkiin näihin kysymyksiin selkeät ja kustannustehokkaat vastaukset
  • varmuutta ja turvaa, siitä, että valtakirja on laadittu oikein ja on pätevä
  • jokainen asiakirja on ammattitaitoisen asiantuntijan tarkistama ja hyväksymä
  • kiinteään hintaan ilman ylimääräisiä piilokuluja tai tuntilaskutuksia
Tilaa ammattilaisen laatima valtakirja nyt hintaan 19€