Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Sopimuksen kestolla on merkitystä, sillä osittain sopimuksiin sovelletaan erilaisia säännöksiä.