Voidaanko oikeudellisia palveluja tuotteistaa? Onko juridisille palveluille kysyntää verkossa?

Asuntokauppa

Näihin kysymyksiin tulee etsiä vastausta asiakkaan näkökulmasta. Oikeudellisia palveluja hakeva asiakas miettii usein hyvin monipuolisia kysymyksiä kuten:

  • mitä hyötyjä tavoittelen ja mitä saan ostamalla selkeästi määriteltyjä oikeudellisia tuotteita?
  • miten tarjotut palvelut tyydyttävät tarpeitani?
  • mitä osaamista vaadin palveluntarjoajalta?
  • kuinka tehokasta ja kannattavaa palvelun ostaminen verkosta on?

LEXLanin ajatuksena on alustä lähtien ollut kustannustehokkaiden ja asiantuntevien palvelujen tarjoaminen. LEXLan jakaa tarjottavan palvelun kahteen osaan, ydinpalveluun ja tuki- sekä lisäpalveluun.

Ydinpalvelussa jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus hankkia ns. perustuote, joka tyydyttää useamman perustarpeen. Emme kuitenkaan ole unohtaneet sellaisia asiakkaita, jotka haluavat peruspalvelua laajimman tuotteen. LEXLanin ideana on tarjota jokaiselle asiakkaalle myös räätälöityjä, erityistarpeita tyydyttävää palvelua.

Mitä hyötyä saan ostamalla tuotteita?

Tuotteistaminen
Tuotteistaminen tarkoittaa tehokuutta. Asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa sen miettimiseen, mitä palveluja sopimukseen kuuluu. Tuotteistamisen avulla palvelun sisältö on helpommin ymmärrettävissä. Asiakkaan ei tarvitse enää miettiä, mitä taustaselvityksiä olisi syytä tehdä, vaan lakimies tapauskohtaisesti voi selkokielellä esittää mitä kussakin toimeksiannossa on hyvä ottaa huomioon.

Oikeudellisia palveluja tarjoavia yrityksiä on markkinoilla hyvin paljon. Asianajotoimistojen, lakitoimistojen sekä muiden oikeudellisia palveluja tarjoavien yritysten määrä on kasvanut entisestään viime vuosien aikana. Näille kaikille on ominaista samantapainen hinnoitteluperiaate, joka perustuu laskutettavien tuntien määrään. Asiakkaan näkökulmasta tämä on tarkoittanut epävarmuutta, lopullinen kustannus näkyy ainoastaan silloin, kun palveluntarjoajan lasku on saatu.

Meidän näkökulma

LEXLan lähestyy asiaa eri tavalla. LEXLanin tarkoituksena on tarjota asiakkaille parempi käsitys hinnoittelusta. Tuotteistamisella voidaan hinnoitella palvelu selkeästi ilman mitään lisä- tai piilokustannuksia.

LEXLanin ideana on tarjota ainutlaatuinen ja kilpailukykyinen kokonaisuus jokaiselle asiakkaalle. Jokainen asiakas voi itse päättää riittääkö ns. peruspalvelu tyydyttämään senhetkisiä tarpeita vaan onko tarvetta räätälöidylle palvelulle. Kokemuksemme mukaan jokainen tapaus on erilainen, olkoon kyseessä yrittäjä tai yksityishenkilö.

LEXLanin mielestä jokaisella on kuitenkin oikeus kohtuuhintaiseen ja ammattitaitoiseen oikeudelliseen apuun.