Lahjakirja

Lahja tarkoittaa oikeustoimea, jolla lahjoittaja siirtää vapaaehtoisesti omaisuutta vastikkeetta lahjansaajalle. Irtaimen  osalta lahjoitukselta ei vaadita mitään määrämuotoa, lahjoituksen voi tehdä siten ilman kirjallista sopimusta. Edellytyksenä on ainoastaan lahjanantajan lahjoitustahto ja lahjansaajan vastaanottotahto.

Kiinteän omaisuuden kohdalla asian on toisin, lahjoituksen yhteydessä on aina laadittava lahjakirja. Lahjoituksen pätevyyden edellytyksenä on tarkkojen määrämuotojen noudattaminen:

  • Lahjoitus on tehtävä kirjallisesti
  • Lahjanantajan ja lahjansaajan tai heidän asiamiestensä on allekirjoitettava lahjakirja
  • Kaupanvahvistajan on vahvistettava lahjakirja kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa

Kiinteistöä lahjoitettaessa lahjaveroilmoituksessa täytyy ilmoittaa myös, kenellä oli lainhuuto kiinteistöön ennen lahjoitusta..

Lahjoituksen peruuttaminen

Lahjasta ja lahjanlupauksesta säädetään lahjanlupauslaissa (31.7.1947/625). Lain mukaan lahjalupauksen voi peruuttaa aina siihen saakka, kunnes lahjalupaus katsotaan täytetyksi, eli kunnes lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa.

Lahja näin voidaan peruuttaa sitovan lahjalupauksen antamisen jälkeen, mutta ennen lahjoituksen täyttämistä. Edellytyksenä peruutukselle on, lahjanantajan varallisuusolojen sen verran olennainen huonontuminen, että lahjansaajankin olot huomioon ottaen, lahjan vaatiminen olisi ilmeisesti kohtuutonta. Jos lahjansaaja tekee sitovan lahjalupauksenantajalle huomattavaa vääryyttä, voi antaja peruuttaa lahjoituksen, niin kauan kun sitä ei ole täytetty.

Lahjasta ilmoittaminen ja verotus

Mikäli irtainta omaisuutta annetaan lahjana puolisolle, suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen tai tämän puolisolle taikka muulle erityisen läheiselle henkilölle, jonka kanssa lahjanantaja asuu yhteisessä taloudessa, lahjoituksesta on ilmoitettava maistraatille. Tämä ei kuitenkaan koske ns. tavanmukaisia lahjoja, jotka eivät ole epäsuhteessa antajan taloudelliseen asemaan.

Lahjaveroa täytyy maksaa, jos saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, joiden arvo on yhteensä 4 000 euroa tai enemmän. Lahjavero määrätään jokaiselta antajalta saaduista lahjoista erikseen. Asunto-osakkeesta tai kiinteistöstä ei voi lahjoittaa tietyn euromäärän (esim. 3 999 euroa) suuruista osaa, vaan se on lahjoitettavissa vain kokonaan tai määräosin (murto-osin), esimerkiksi ¼.

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa tavanomaisesta koti-irtaimistosta, jonka arvo on enintään 4 000 euroa ja joka on tarkoitettu lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön. Koti-irtaimistolla tarkoitetaan huonekaluja, mattoja, taloustavaroita, kodinkoneita yms. Esimerkiksi taulut ja veistokset eivät ole tavanomaista koti-irtaimistoa. Myöskään autoa ei pidetä koti-irtaimistona.

Lahjansaajan täytyy tehdä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut lahjan. Lahjaveroilmoituksen voi jättää mihin tahansa verotoimistoon. Jos lahjakirjassa on määräys, että lahja on sen saajille yhteinen, lahja verotetaan yhtenä lahjana. Lahjaverosta vastaavat lahjansaajat yhdessä.