Tyotodistus

Työtodistuksen antamisesta on säädetty työsopimuslaissa. Lain mukaan työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtehtävät pitää kuvata riittävän yksilöidysti, niin että työtodistuksesta on jatkossa hyötyä työntekijälle. Jos työtodistus on liian ylimalkainen, voi pyytää tarkennusta.

Mitä tietoja työtodistuksessa tulee mainita?

Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työsuhteen päättymisen syyllä ei tarkoiteta nimenomaisia, yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita. Työtodistuksessa riittää maininta siitä, kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt. Esimerkiksi että työsuhde on päättynyt työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai muun taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi, tämä on kuitenkin syytä mainita, samoin jos työsuhde on päättynyt sovitun määräajan lakkaamisen tai muun määräaikaisen perusteen johdosta.

Työntekijä ei voi vaatia työtodistuksen arviota muutettavaksi, sillä arvio perustuu työnantajan henkilökohtaiseen näkemykseen.

Kuinka kauan työtodistuksen antamista voidaan vaatia?

Työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen pyydettäessä, jos työsuhteen päättymisestä on vähemmän kuin kymmenen vuotta. Todistuksen voi saada senkin jälkeen, ellei siitä aiheudu kohtuutonta vaivaa työnantajalle. Arvioita sisältävän todistuksen antamiseen työnantajaa ei voi velvoittaa viiden vuoden jälkeen, koska työyhteisössä ei välttämättä ole enää entisiä esimiehiä palkkalistalla, tai vanhat tiedostot on tuhottu.

Työntekijän kannattaa kuitenkin harkita, mitä asioita pyytää todistuksessa mainitsemaan. Jos työsuhde on päättynyt riitaisissa oloissa tai suhde työnantajaan on ollut ongelmallinen, työtodistus saattaa poiketa omasta näkemyksestä.