Palveluitamme yksityishenkilöille:

  • huoneistoihin ja kiinteistöihin liittyvät asiat
  • rikosoikeudelliset asiat
  • työsuhdeasiat
  • vahingonkorvausasiat
  • oikeudenkäynnit