Artikkelit

Вид на жительство в Финляндии 1 (2)

Для того, чтобы работать в Финляндии, вам требуется иметь вид на жительство в Финляндии. Как получить вид на жительство.

Testamentin moittimisesta

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen väitettä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu siten, että testamentinsaajaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta.

Avioehtosopimus – tarjous

Avioehtosopimus on yksi tärkeimmistä sopimuksista, joka usein jää tekemättä erilaisiin syihin vedoten. Avioehtosopimus joka on asiantuntian laatima ja siinä on kaikki pilkulleen kunnossa.

Lomake – Työsopimuksen irtisanominen

Työntekijän irtisanominen on poikkeuksellinen toimenpide, joka tulee harvoin työnantajalle eteen. Irtisanominen on työsopimuslaissa tarkoin säädetty.

Työsopimuksen irtisanominen ja oikeudelliset ongelmat

Työantajalla tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Irtisanominen ja mahdolliset syyt on tarkasti määritelty työsopimuslaissa. Pätevinä irtisanomisperusteina ei pidetä työntekijän sairautta, osallistumista lakkoon, mielipiteitä, yhteiskunnallista toimintaa tai turvautumista oikeusturvakeinoihin.

Lomake – Valtakirja

Valtakirjalla yksityishenkilö tai oikeushenkilö valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan. Esimerkiksi kaupankäynnissä voidaan valtuuttaa toinen myymään tai ostamaan jotain. Äänestyksessä äänioikeus voidaan antaa toiselle valtakirjalla. Usein valtakirjassa yksilöidään annettu toimeksianto ja asiamiehen toimivallan laajuus, esimerkiksi kauppahinta.

Lomake – Yhtiökokouksen pöytäkirja (Oy)

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja ainakin yksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittu. Puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset.

Lahjakirjasta ja sen peruuttamisesta

Lahja tarkoittaa oikeustoimea, jolla lahjoittaja siirtää vapaaehtoisesti omaisuutta vastikkeetta lahjansaajalle. Irtaimen osalta lahjoitukselta ei vaadita mitään määrämuotoa, lahjoituksen voi tehdä siten ilman kirjallista sopimusta. Kiinteän omaisuuden kohdalla asian on toisin. Lahjoituksen pätevyyden edellytyksenä on tarkkojen määrämuotojen noudattaminen.

Lomake – Lahjakirja

Oletko antamassa lapsellesi tai läheisellesi lahjan, joka on kiinteistö, asuinhuoneiston osake tai muuta merkittävää omaisuutta? Tiesitkö, että lahjan antamiseen liittyy monia oikeudellisia kysymyksiä? Lahja tarkoittaa oikeustoimea, jolla lahjoittaja siirtää vapaaehtoisesti omaisuutta vastikkeetta lahjansaajalle.

Lomake – Johtajasopimus

Onko tarkoitus laatia johtajasopimus? Johtajatyyppinen sopimus tehdään muun kuin toimitusjohtajan tai vastaavassa asemassa olevan henkilön kanssa. Johtaja on usein hyvin erilaisessa asemassa kuin työntekijä. Johtajalla voi olla tulosvastuuta, jollaista ei työntekijällä ole.