Avioehtosopimus

Avioehtosopimus on yksi tärkeimmistä sopimuksista, joka usein jää tekemättä erilaisiin syihin vedoten. Avio-oikeudella tarkoitetaan sitä, onko puolisolla oikeutta toisen puolison omaisuuteen avioliiton päättyessä. Avioerojen lisääntyessä myös avioehtosopimusten määrä on lisääntynyt. Avioeron sattuessa tai puolison kuoltua ovat pelisäännöt omaisuuden jaon osalta selvemmät kuin jos avioehtoa ei ole tehty.

Avioehtosopimuksella voidaan sulkea myös perintönä tai testamentilla saatu tai saatava omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehtosopimus on sopimuksena niin sanottu joko/tai -sopimus, jolla tarkoitetaan sitä, että avio-oikeus joko on tai sitä ei ole. Sopimuksella voidaan muun muassa määrätä, että:

  • kummallakaan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen aviopuolison omaisuuteen (avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva avioehtosopimus)
  • kummallakaan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toisen puolison omaisuuteen (osittainen avioehtosopimus)
  • toisella aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen aviopuolison omaisuuteen (yksipuolinen täydellisesti poissulkeva avioehtosopimus)
  • aviopuolisolla ei ole ei ole avio-oikeutta tiettyyn toisen puolison omaisuuteen (yksipuolinen osittainen avioehtosopimus)

Avioehtosopimus – rekisteröinti ja lainvoimaisuus

Sopimus täytyy rekisteröidä maistraatissa, jotta se olisi lainvoimainen. Sopimus tulee voimaan, kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi. Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan avioehtosopimuksen rekisteröintihakemuksen vastaan. Ennen avioehtosopimuksen tilaamista tulisi mahdollisimman tarkasti keskustella puolison kanssa, miten laajaksi avioehtosopimus halutaan laatia ja mitä ehtoja siihen otetaan.

Lexlan tarjoaa:

  • turvallisen ja kustannustehokkaan ratkaisun
  • jokainen avioehtosopimus on ammattitaitoisen asianajajan tarkistama ja hyväksymä
  • selvitämme ja ohjeistamme myös rekisteröintivaiheessa

Tämä kaiken saat ainoastaan 84,00 eurolla (yleensä sopimuksen teettäminen maksaa 180 – 300 euroa).