Yksityisille

Yksityishenkilöitä olemme palvelleet etenkin työoikeudellisissa riitatilanteissa, rikosoikeudenkäynneissä, asianomistajien korvausvaatimusten ajamisessa oikeudenkäynneissä, yleisjuridiikassa ja erilaisten riitojen ratkaisussa.

Palveluitamme yksityishenkilöille:

 • Asunto- ja kiinteistöasiat
  • Kaupat
  • Rakennusvirheet
 • Kauppakirjat ja sopimukset
 • Vahingonkorvausasiat
 • Perhe- ja perintöoikeus
 • Oikeudenkäynnit
 • Yksityishenkilön velkajärjestelyt

 

Yrityksille

Tarjoamme kustannustehokkaita ja laadukkaita oikeudellisia palveluja erityisesti PK-yritysten päivittäiseen liiketoimintaan. Osaamisemme kattaa laajasti yritysten päivittäin tarvitseman juridiikan.

Palveluitamme yrityksille:

 • Yhtiöoikeus
  • Yhtiöiden perustamiset
  • Osakassopimukset
  • Yhtiökokoukset
  • Osakepääoman muutokset
  • Optiot ja vaihtovelkakirjalainat
  • Kaupparekisteriasiat
 • Yritysjärjestelyt
 • Sopimukset ja kaupankäynti koti- ja ulkomailla
 • Työsuhdeasiat ja yt-neuvottelut
 • Oikeudenkäynnit

Yhteystiedot

Yhteystietomme:

Lakiasiaintoimisto Lexlan Oy

Käyntiosoite: Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki

puh. +358 40 486 5262

Fax. +358 9 856 572 53

info@lexlan.fi